CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích

Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food tôn trọng sự riêng tư, mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

2. Quy định cụ thể

2.1. Thu thập thông tin

– Công ty TNHH Dịch vụ Street Food không thu thập bất kỳ thông tin nào của khách hàng.
 
– Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.

2.2. Lưu trữ thông tin riêng

– Công ty TNHH Dịch vụ Street Food có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

3. Liên kết với website khác

– Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến monngonduongpho.vn trên các website khác.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

Street Food cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
 
– Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
 
– Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.
 
– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Sử dụng Cookie

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:
 
– Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của Street Food chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.
 
– Địa chỉ giao thức Internet.
 
– Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL.

6. Liên hệ, giải đáp, thắc mắc.

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Street Food tại Email: monngonduongpho.vn@gmail.com – ĐT:0902.094.906