CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

A – Đối với website

1. Hướng dẫn đặt hàng

Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food không có chức năng đặt hàng trực tuyến trên website monngonduongpho.vn. Khách hàng có thể thực hiện theo cách thức như sau:
 
– Khách hàng liên hệ đến số điện thoại 0902094906 để được các nhân viên hỗ trợ mua phần ăn hoặc đặt hàng.
 
– Nhân viên tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng trong vòng 5 phút trở lên kể từ thời điểm tiếp nhận đơn hàng.
 
* Lưu ý: Khi đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại công ty, Khách hàng hiểu và chấp nhận các điều kiện/ lưu ý sau:
 
– Chỉ tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại từ 10:00 sáng đến 21:00 .

B – Các chính sách chung khác

1. Chính sách thanh toán khi đặt hàng

Thanh toán trực tiếp tại nơi giao hàng.
 
Sau khi đặt hàng, nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food sẽ thông báo cho khách hàng về việc giao hàng. Khách hàng vui lòng thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng (VNĐ). Người giao hàng sẽ cung cấp hóa đơn bán hàng hợp lệ sau khi khách hàng kiểm tra đơn hàng.

2. Chính sách giao hàng – nhận hàng:

Tại thời điểm giao hàng, khách hàng kiểm tra phần ăn theo đơn hàng ghi trên hóa đơn và số tiền cần thanh toán. Khách hàng vui lòng thanh toán bằng tiền. Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ phần ăn.
 

3. Chính sách đổi, trả hàng:

3.1. Chính sách đổi hàng:

– Sau khi yêu cầu đơn hàng, khách hàng có thể liên hệ Nhân viên công ty để yêu cầu nhân viên điều chỉnh đơn hàng. Mọi trường hợp điều chỉnh đơn hàng quá thời gian nêu trên đều không được chấp nhận.
 
– Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị nhầm lẫn do lỗi của Street Food, Street Food sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận.
 
Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn bị hư, hỏng, không đạt chất lượng… Street Food sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra và đổi hàng cho khách hàng.
 
3.2. Chính sách trả hàng:
Trong trường hợp phần ăn phát hiện có sự hư, hỏng. Khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food để phản ánh. Công ty sẽ kiểm tra trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng và thực hiện việc đổi hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với việc đổi hàng, Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food sẽ hoàn tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị phần ăn bị hư, hỏng.