CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Chấp nhận chính sách và quy định chung khi sử dụng website

Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến việc Khách hàng sử dụng website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food và các tổ chức có liên quan đến website của Street Food.
 
Khi truy cập hoặc đăng nhập vào website này có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách và quy định của chính sách bảo mật thông tin từ Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food.
 
Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food.

2. Những thay đổi đối với các chính sách và quy định chung này

Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào “Chính Sách và Quy Định Chung” tại trang chủ của monngonduongpho.vn. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ.

3. Website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food

Những chính sách và quy định chung này áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food. Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các website của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

4. Truy cập vào website

Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food chấp thuận cho bạn sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Khách hàng không được thay đổi, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

5. Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Các nhân viên văn phòng, ban giám đốc, nhân viên và các đại lý của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food từ chối bảo hành có liên quan đến website và việc sử dụng website của khách hàng.

6. Hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Ban giám đốc, nhân viên hoặc các đại lý của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau bao gồm nhưng không giới hạn: (i) những nội dung sai sót hoặc không chính xác, (ii) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép.

7. Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food, công ty mẹ, ban giám đốc, nhân viên chi nhánh và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) Khách hàng truy cập & sử dụng website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food.

8. Tài sản trí tuệ của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food và các chi nhánh, thành viên trên toàn thế giới sở hữu và sử dụng. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food.
 
Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của khách hàng là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website của Công ty TNHH Dịch Vụ Street Food với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.