gói cơ bản

Mô hình phù hợp và được ưa chuộng trên khắp các Tỉnh thành địa phương cả nước. Gói cơ bản thích hợp với khách hàng có vốn và mặt bằng vừa phải, phù hợp phục vụ khách hàng mang đi. Bao gồm các sản phẩm cơ bản như: Gà, Khoai, Nước,…

Đăng ký tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

gói đa sản phẩm

Mô hình cửa hàng ưa chuộng hiện nay phục vụ khách hàng ngồi lại. Gói đa dạng thích hợp với khách hàng có vốn và mặt bằng lớn. Bao gồm đa dạng sản phẩm như: Gà, Khoai, Nước, Burger, Pizza, Spaghetti,…

Đăng ký tư vấn

MÔ HÌNH TẦM TRUNG

Mô hình cửa hàng ưa chuộng hiện nay phục vụ khách hàng mang đi. Thích hợp với khách hàng có vốn và mặt bằng vừa phải.

Đăng ký tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY